Wszystkich kibiców, którzy w Serbii uwiecznili na zdjęciach ...  wiecej

Redakcja strony www.grzegorz-tkaczyk.com zaprasza do udziału w konkursie! Uwaga na waszą prośbe przedłużamy czas na nadsyłanie nagrań!  ...więcej szczegółów tutaj


Kontakt

* Pole obowiązkowe
Temat:*
Imię/Nazwisko:*
Email:*
Tytył:*
Treść:*
Pozostało znaków:500
Adres:*
Pozostało znaków:100
Podaj kod
z obrazka!*


Odpowiedzialny za treść strony zgodnie z § 10 ustęp 3 niemieckiej
Ustawy o środkach masowego przekazu [MDStV]:
Grzegorz Tkaczyk
c/o Rhein-Neckar-Löwen GmbH
Mallaustraße 55
68219 Mannheim
www.rhein-neckar-loewen.de

Projekt graficzny, programowanie  & obsługa techniczna strony internetowej:
Marenzo Media e.K.
Am Schäferstock 6
68163 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 718 956 75
Fax: +49 (0) 621 718 956 76
E-mail: info@marenzo-media.de


Za użyczenie materiałów zdjęciowych dziękujemy:
Sportowefakty.pl / Fot.: Dariusz Piotrowski
Rhein Neckar Löwen
Fot.: Marc Frauendorf

 

Wchodząc na stronę internetową grzegorz-tkaczyk.com użytkownik akceptuje poniższe warunki użytkowania. W przypadku nie wyrażenia zgody na przestrzeganie warunków użytkowania, korzystanie z oferty portalu www.grzegorz-tkaczyk.com jest niedozwolone.

 

 1. grzegorz-tkaczyk.com zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w warunkach użytkowania portalu grzegorz-tkaczyk.com w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

 2. grzegorz-tkaczyk.com nie udziela żadnej oprócz przewidzianej ustawowo gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność zawartości stron inernetowych portalu grzegorz-tkaczyk.com oraz za ich sprawne działanie.

 

 3. Teksty, zdjęcia i inne materiały zamieszczone na stronach grzegorz-tkaczyk.com są chronione prawem autorskim. Zabrania się jednoznacznie ich powielania, udostępniania, rozpowszechniania lub ich gromadzenia z wyłączeniem materiałów udostępnionych na stronie download. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezbłędność i aktualność zamieszczonych na portalu materiałów.

 

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań sprzecznych z zasadami wymienionymi w pkt. 3 warunków użytkowania stron grzegorz-tkaczyk.com i zobowiązuje się do zwolnienia grzegorz-tkaczyk.com z odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich w przypadku własnych działań wbrew tym podstawowym zasadom.

 

 5. grzegorz-tkaczyk.com oferuje bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań prawnych Księgę Gości jak i mozliowsc komentowania i oceniania zdjec, artykulow i video. Celem podtrzymania funkcjonowania domeny. grzegorz-tkaczyk.com jest uprawniony w każdej chwili do wykluczenia poszczególnych użytkowników z Księgi Gości portalu grzegorz-tkaczyk.com oraz/lub do zawieszenia jej prowadzenia bez uprzedniego powiadomienia.

 

 6. Księga Gości jak i mozliowsc komentowania i oceniania zdjec, artykulow i video należy do oferty internetowej portalu grzegorz-tkaczyk.com.

 

 7. Użytkownik jest zobowiązany do respektowania interesów innych użytkowników oraz poszanowania ich praw oraz praw osób trzecich. W związku z tym użytkownik musi przestrzegać zakazu wpisywania do Księgi Gości i komentarzy portalu grzegorz-tkaczyk.com treści niezgodnych z regulacjami ustawowymi. Użytkownik powinien w szczególności respektować istniejące prawa autorskie i prawa w zakresie ochrony własności intelektualnych osób trzecich oraz przepisy prawa karnego. Użytkownik zobowiązuje się więc m.in. do przestrzegania zakazu rozpowszechniania wypowiedzi urażających, oszczerczych, obraźliwych, zawierających groźby, podżegających nienawiść rasową, obscenicznych lub rasistowskich. W przypadku dozwolonego korzystania z praw w zakresie ochrony własności intelektualnych osób trzecich użytkownik jest zobowiązany do zachowania wszystkich ich dotyczących wskazówek w niezmienionej formie oraz do ich przestrzegania. Udostępniając informacje/materiały w Księdze Gości i komentarzach należącej do portalu grzegorz-tkaczyk.com użytkownik gwarantuje posiadanie prawa do korzystania z treści tych materiałów.

 

 8. Z chwilą przekazania informacji/materiałów na portalu grzegorz-tkaczyk.com użytkownik zgadza się na swobodne, niezależne od miejsca i czasu udostępnianie tych informacji za pośrednictwem domeny grzegorz-tkaczyk.com innym korzystającym z serwisu Księgi Gości jak i komentowania. Zgadza się on również na modyfikację ich treści, publikowanie i dokonywanie przekładu lub gromadzenie czy konsolidowanie ich, bez względu na ich formę, z innymi materiałami wchodzącymi w skład oferty internetowej portalu grzegorz-tkaczyk.com oraz na ich wykorzystanie w celach reklamowych.

 

 9. grzegorz-tkaczyk.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność materiałów udostępnianych przez inne osoby odwiedzające Księgę Gości i zamieszczone komentarze innych urzytkownikow pod artykulami, zdjeciami jak i materialami video.

 

 10. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność grzegorz-tkaczyk.com za szkody powstałe z winy osób trzecich w ramach korzystania z serwisu Księgi Gości jak i mozliowsci komentowania i oceniania zdjec, artykulow, materialow video na portalu grzegorz-tkaczyk.com. grzegorz-tkaczyk.com ponosi odpowiedzialność za własne błędy tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

 

 

11. Podobnie grzegorz-tkaczyk.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody w skutek nie zależnych i nie dających się przewidzieć przez grzegorz-tkaczyk.com wydarzeń, a w szczególności przeciążenia sieci lub awarii komputera.

 

 12. grzegorz-tkaczyk.com zastrzega sobie możliwość kontroli informacji wymienianych pomiędzy odwiedzającymi stronę. grzegorz-tkaczyk.com nie jest jednak zobowiązany do sprawdzania wymienianych informacji pod względem ich zgodności z obowiązującym prawem. W szczególności nie zakwestionowanie sprzecznego z prawem korzystania z serwisu nie oznacza, że grzegorz-tkaczyk.com rezygnuje z powstałych z tego powodu roszczeń.

 

 13. Na stronach portalu grzegorz-tkaczyk.com wyświetlane są linki (odsyłacze) prowadzące na inne strony internetowe. grzegorz-tkaczyk.com oświadcza jednoznacznie, że nie ma żadnego wpływu na formę i treść materiałów na obcych stronach internetowych, do których prowadzą umieszczone w naszym portalu linki. Dlatego grzegorz-tkaczyk.com dystansuje się wyraźnie od treści wszelkich materiałów na stronach, do których te linki prowadzą i które nie znajdują się na serwerze grzegorz-tkaczyk.com. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i informacji na stronach, do których prowadzą emitowane na portalu grzegorz-tkaczyk.com banery i linki.

 

 14. Zdecydowanie nie przejmuje się również odpowiedzialności za wszelkie nielegalne treści stron internetowych, które odsyłają do strony grzegorz-tkaczyk.com!

 Za treść zamieszczonych na nich materiałów odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

 

 15. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.

 

 16. W przypadku utraty mocy prawnej jednego z powyższych ustaleń, ważność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczne prawnie ustalenie należy zastąpić takim ustaleniem prawnie obowiązującym, które najbardziej odpowiada ekonomicznym interesom i założonemu celowi nieskutecznego prawnie ustalenia.